Menu

Rapha Ela ontwerpt en verzorgt visuele communicatie van concept tot uitvoering. Zij weet inhoud, idee en vorm krachtig te verbinden. Of het nu gaat om een visuele identiteit, publicatie, tentoonstelling of educatieve ruimte: samen met de opdrachtgever gaat Rapha Ela op zoek naar de essentie en vertaalt die naar esthetische, consistente en betekenisvolle visuele communicatie. Als ontwerper met ervaring in overheid, cultuur, onderwijs en zorg zet zij zich graag in voor initiatieven die maatschappelijke en duurzame doelen nastreven.

Wat wil je uitdragen? En vooral: waarom wil je dat?

Rapha Ela ontwerpt visuele identiteiten

Rapha Ela denkt vanaf de eerste vraag met de opdrachtgever mee. Ze gaat uit van de eigenheid van mensen en organisaties. Die maakt ze zichtbaar in een goed doordachte en consistent uitgewerkte visuele identiteit. Van concept tot uitvoering maakt Rapha Ela de vertaalslag naar huisstijl, website of ruimtelijk ontwerp zoals het inrichten van een bezoekers- of educatieve ruimte. Rapha Ela streeft in al haar ontwerpen naar eenvoud en helderheid met aandacht voor detail – de typografie, het beeld, de vorm, het kleurgebruik. Dit versterkt de zeggingskracht en betekenis.


Welke vorm past het best bij wat je wil vertellen?

Rapha Ela ontwerpt publicaties

Rapha Ela maakt publicaties die onderscheidend zijn. Typografie, fotografie, kleurgebruik, materiaal en afwerking: ze kiest met zorg en weet welke elementen én partners een publicatie verrijken. Of het nu gaat om een mooi boek dat bewaard wil worden, een wervende brochure of een sprankelend magazine. Ook voor digitale uitgaves ben je bij Rapha Ela in goede handen.

Rapha Ela verbindt het visuele met het ruimtelijke en brengt verhalen tot leven.

Rapha Ela ontwerpt tentoonstellingen en educatieve ruimtes

Met Flow Architecten ontwikkelt Rapha Ela het creatieve concept van een tentoonstelling of educatieve ruimte. Zij ontwerpen samen de visuele en ruimtelijke elementen, geven betekenis aan de ruimte, nemen de bezoekers mee in het verhaal en zorgen voor een ervaring die bijblijft. Met de juiste mix van objecten, beeld, film, interactieve media, geluid, licht en tekst weten zij de bezoekers te raken en te inspireren.

Daarnaast ontwerpt Rapha Ela de grafische uitingen van de tentoonstelling: van affiche tot catalogus en online media. Dit zorgt voor eenheid. De visuele communicatie kan ook los van het tentoonstellingsontwerp tot stand komen.