Menu

Visie op de regio Arnhem-Nijmegen

publicaties

concept
redactionele indeling
beeldresearch
grafisch ontwerp
infographic

fotografie

Gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Erik van't Hullenaar, Luuk van der Lee, William Moore, Stefan Verkerk, Norbert Voskens

druk

Coers en Roest

Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen

Gemeente Nijmegen, Arnhem en Provincie Gelderland

De MIRT-­agenda gaat in op de economische ontwikkeling, ­de ­woningbouwopgave, de stedelijke bereikbaarheid en duurzaamheid. Ze biedt een richt­lijn voor maatregelen om de concurrentie­positie en het ­vestigingsklimaat van de regio Arnhem - Nijmegen op lange ­termijn te versterken. De rijk geïllustreerde uitgaven aangevuld met quotes schetsen de kansen op economisch en maatschappelijk gebied van de regio.